Įeiti
Publikuota: 2015.12.22. Atnaujinta:

Komisija panaikino UAB „Švenčionių švara“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos galiojimą


Komisija, siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų kokybiškas ir nepertraukiamas geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugas, priėmė sprendimą panaikinti UAB „Švenčionių švara“ išduotos licencijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai galiojimą.

Komisija, atlikusi pakartotinį UAB „Švenčionių švara“ finansinio pajėgumo vertinimą, konstatavo, kad bendrovės bendrieji finansiniai rodikliai, įskaitant pradelstus įsiskolinimus, nėra pakankami licencijuojamai veiklai vykdyti.

Švenčionių rajono vartotojus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis aprūpino tik viena bendrovė – UAB „Švenčionių švara“, todėl Komisija licencijos galiojimo panaikinimą buvo atidėjusi iki tol, kol Švenčionių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl naujo paslaugų teikėjo paskyrimo – UAB ,,Pabradės komunalinis ūkis“.