Įeiti
Publikuota: 2015.12.22. Atnaujinta:

Komisija suderino faktinę tarpsisteminės jungties su Švedija darbų sumą


Komisija priėmė sprendimą derinti papildomą 18 mln. Eur investicijų projekto tarpsisteminės jungties Lietuva–Švedija sumą – iš viso 223,12 mln. Eur.

Tarpsisteminės jungties Lietuva–Švedija darbų faktinės vertės augimui didžiausią įtaką turėjo poreikis kabelio apsaugai (9,86 mln. Eur). Povandeninio kabelio įgilinimas yra būtinas, kad būtų išvengta kabelio nutraukimo ar kitų pažeidimų.

Komisija investicijų projekto įgyvendinimo sumą gali koreguoti tais atvejais, jeigu suderintos ir įvykdytos investicijos faktinė vertė yra pagrįstai didesnė 10 proc. ar daugiau.

Tarpsisteminė jungtis Lietuva–Švedija realiai pradės veikti 2016 metų sausio mėn. Preliminariais skaičiavimais, šios investicijos įtaka elektros energijos perdavimo kainai yra 1,93 proc. arba 0,0133 ct/kWh.

1 pav. Faktinė tarpsisteminės jungties Lietuva–Švedija finansavimo struktūra, proc.

Lietuva_Svedija_jungtis.jpg