Įeiti
Publikuota: 2015.12.22. Atnaujinta:

Mažėja elektros energijos rinkos kaina 2016 metams


Komisija, įgyvendindama Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo nuostatas, priėmė sprendimą pakeisti 2015 m. spalio mėn. nustatytą elektros energijos rinkos kainą – 2016 metų elektros energijos rinkos kaina yra 4,17 ct/kWh, t. y. 0,10 ct/kWh mažesnė nei buvo nustatyta.

Elektros energijos rinkos kaina mažėja dėl nuo 2016 m. sausio 1 d. gamtinių dujų sektoriuje diegiamo pajėgumų paskirstymo modelio, dėl ko keičiasi gamtinėmis dujomis elektros energiją gaminančių įmonių sąnaudos ir teikiamų paslaugų kainos.

Nustatydama elektros energijos rinkos kainą Komisija vertina praėjusių 12 mėnesių biržoje susiformavusią vidutinę faktinę elektros energijos kainą, pagalbiniais instrumentais bei dvišalėmis sutartimis suprekiautos elektros energijos kiekius ir kainas.

2016 metams nustatyta elektros energijos rinkos kaina bus naudojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetui formuoti (pakeisti) bei AB ,,Lietuvos energijos gamyba", kurioje gaminama elektra, būtina elektros energetikos sistemos rezervams užtikrinti.

Rinkos kainai nustatyti kaip svertinis vidurkis naudojama:
- elektros biržoje suprekiauti elektros energijos kiekiai ir kainos;
- pagalbiniais instrumentais suprekiauti kiekiai ir kainos;
- šalia biržos pagal tiesiogines dvišales sutartis suprekiauti elektros energijos kiekiai ir kainos.

1 pav. Turinčių įtakos elektros energijos rinkos kainos formavimui per paskutinius 12 mėnesių biržoje įvykdytų sandorių struktūra

elektra-rinkos-kaina.jpg