Įeiti
Publikuota: 2015.12.30. Atnaujinta:

Keičiasi elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarka 2016 metams


Komisija, įgyvendindama Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo nuostatas, priėmė sprendimą pakeisti 2015 m. spalio 30 d. paskelbtas AB „Litgrid“ elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarkas 2016 metams.

Lentelė. Diferencijuotos elektros perdavimo paslaugų kainos 2015–2016 metais

Kainos pavadinimas Matavimo vnt.Kaina Eur (be PVM) ​ ​ ​
330-110 kV įtampoje ​35-6 kV įtampoje ​
 2015 m.2016 m. 2015 m. 2016 m.
Nediferencijuota elektros energijos perdavimo paslaugos kaina:ct/kWh0,6300,8930,6590,927
Perdavimo paslaugos kaina ct/kWh0,5380,6900,5670,724
Sisteminių paslaugų kaina*ct/kWh0,0930,3530,0930,353
Dvinaris tarifas          
Energijos dedamojict/kWh0,3400,4410,3680,469
Galios dedamojiEUR/kW mėnesiui 1,0211,2931,0271,326
Sisteminių paslaugų tarifas*EUR/kW mėnesiui0,505
 
1,9340,5051,934
Kaina už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinkląct/kVarh0,1020,1420,1020,142
Kaina už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinkloct/kVarh0,0510,0710,0510,071
Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybes, kurių PSO nėra Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties šalys ct/kWh0,060,06--

* Sisteminių paslaugų kaina ir tarifai perskaičiuojami tik dėl rezervą užtikrinančių gamintojų sąnaudų, susijusių gamtinių dujų įsigijimu.