Įeiti
Publikuota: 2015.12.30. Atnaujinta:

Keičiasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika


Komisija, siekdama taikyti vienodus kainų nustatymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose bei užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, pritarė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimui.

Esminiai pakeitimai:
• sudarytas sąrašas sąnaudų, kurios negali būti įtrauktos nustatant ūkio subjekto reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, taip užtikrinant, kad vartotojai už paslaugas mokėtų tik būtinosiomis sąnaudomis pagrįsta kaina;
• numatyta, kad ūkio subjektai, teikdami metinę atskaitomybę, Komisijai privalės pateikti audituotas pelno (nuostolio) bei turto duomenų ataskaitas;
• įtvirtinta, kad tais atvejais, kai ūkio subjektui perduodamas ilgalaikis turtas didina įstatinį kapitalą, skaičiuojant šio turto nusidėvėjimo sąnaudas ūkio subjektas gali taikyti kitokį nei Komisijos nustatytą ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpį;
• patikslintos formulės, naudojamos bazinėms kainoms perskaičiuoti, vertinant paslaugų kiekio koeficientą.

Pagal naują reglamentavimą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos bus nustatomos nuo 2016 m. sausio 1 d.