Įeiti
Publikuota: 2015.12.30. Atnaujinta:

Nustatyta naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina


Komisija, atsižvelgdama į pernai kovą įsigaliojusius Elektros energetikos įstatymo pakeitimus ir gavusi Energetikos ministerijos motyvuotą pranešimą, nustatė 5,27 Eur/MWh kainą už naudojimąsi jungiamosiomis linijomis, kuri bus taikoma nuo 2016 m. kovo 1 d.

Naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina taikoma eksportuojant elektros energiją į trečiąsias šalis.

Naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina nustatoma:
- atsižvelgiant į faktinę perdavimo sistemos sąnaudų dalį, tenkančią naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms, bei faktinę naudojimosi paslaugomis apimtį;
- nesant faktinių sąnaudų ir kiekio duomenų pirmaisiais ir antraisiais metais naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kaina bus nustatoma atsižvelgiant į planuojamą pastoviųjų sąnaudų, tenkančių šioms paslaugoms, dydį bei elektros energijos suvartojimo technologinėms ir savoms reikmėms dalį;
- pirmaisiais ir antraisiais metais į pastoviąsias sąnaudas, tenkančias naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms, neįtraukiami patiriami kaštai pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių (ITC) mechanizmą – jie bus įvertinami nustatant elektros energijos perdavimo paslaugos kainą.