Įeiti
Publikuota: 2015.12.18. Atnaujinta:

Komisija patvirtino prognozuojamą gamtinių dujų rinkos kainą 2016 metams


Komisija, įgyvendindama Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo nuostatas, patvirtino prognozuojamą gamtinių dujų rinkos kainą 2016 metams – 16,96 Eur/MWh.

Komisija prognozuojamą gamtinių dujų rinkos kainą nustatė pirmą kartą, ji bus taikoma valstybės reguliuojamiems energijos gamintojams, kuriems numatyta pareiga iš suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo įsigyti privalomą gamtinių dujų kiekį.

Nustatant prognozuojamą gamtinių dujų rinko kainą buvo vertinama:

• per paskutinius 12 mėnesių importuoti gamtinių dujų kiekiai, kurie dvišaliais sandoriais buvo patiekti Lietuvos didmeninėje ir mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje. Skaičiuojant gamtinių dujų rinkos kainą, eliminuojami tie kiekiai ir dujų pirkimo sąnaudos, kurios buvo sunaudotos savoms reikmėms;

• pirkimo-pardavimo sandorių, sudarytų gamtinių dujų biržoje per 12 paskutinių mėnesių, kiekių apimtis;

• kiekvienos tiekimo įmonės prognozuojama gamtinių dujų importo kaina ateinantiems metams;

• gamtinių dujų importuotojų, perparduodančių gamtines dujas, tiekimo veiklos sąnaudų ir taikomos pelno normos svertinis vidurkis per 12 paskutinių mėnesių.

 

Komisija kas pusmetį gali koreguoti prognozuojamą gamtinių dujų rinkos kainą iki 10 proc. ribos, jei nustatoma, kad gamtinių dujų įmonių importo kainos pasikeitimo ar kt. esminių veiksnių įtaka prognozuojamai gamtinių dujų rinkos kainai ateinantiems kalendoriniams metams yra reikšminga, t. y. lemia daugiau nei 10 proc.