Įeiti
Publikuota: 2016.06.02. Atnaujinta:

Išnagrinėtas vartotojo ir elektros energijos skirstymo operatoriaus ginčas


Komisija išnagrinėjo tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ kilusį ginčą dėl susidariusio įsiskolinimo už suvartotą elektros energiją pagrįstumo – vartotojo reikalavimai pripažinti nepagrįstais. 

Komisijai pateiktame prašyme nurodyta, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“, sugedus vartotojo apskaitos prietaisui, susidariusio įsiskolinimo už elektros energiją sumą apskaičiavo įvertinęs patikrinimo metu užfiksuotus apskaitos prietaiso rodmenis ir faktiškai gautus mokėjimus už elektros energiją. Tačiau, vartotojo manymu, skola už suvartotą elektros energiją turėtų būti apskaičiuota remiantis vidurkiu pagal naujai įrengto apskaitos prietaiso rodmenimis, kadangi jis rodo perpus mažesnį suvartojimą.

Komisija, įvertinusi faktines ginčo aplinkybes ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išvadą, nustatė, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“, sugedus vartotojo elektros energijos apskaitos prietaisui, tinkamai atliko suvartoto elektros energijos kiekio nustatymą ir mokėtiną sumą už suvartotą elektros energiją apskaičiavo pagal buitinio vartotojo pasirinktą atsiskaitymo planą bei tarifus.