Įeiti
Publikuota: 2016.06.02. Atnaujinta:

Komisija išnagrinėjo vartotojo ir elektros energijos skirstymo operatoriaus ginčą


Komisija, išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl prijungimo įmokos už elektros įrenginių prijungimą prie skirstomųjų elektros tinklų, netenkino vartotojo reikalavimų.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad įsigyjant žemės sklypą su gyvenamuoju namu ir ūkiniais pastatais, buvo akivaizdžiai matoma, kad sodyba prijungta prie operatoriaus tinklų, tačiau įvykus pirkimo sandoriui – elektros linija su visais stulpais buvo demontuoti. Vartotojas prašė išsiaiškinti, ar operatorius pagrįstai reikalauja sumokėti prijungimo (kaip naujo vartotojo) įmoką.

Komisija, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išvadą, patvirtinančią, kad operatorius įrenginių demontavimą atliko teisėtai, pasisakė, kad:
• visi vartotojai prie elektros tinklų turi būti jungiami pagal bendrąją prijungimo tvarką ir sąlygas;
• kadangi elektros įrenginiai buvo demontuoti, vartotojas pagrįstai laikomas naujai prijungiamu vartotoju, todėl turi sumokėti operatoriui prijungimo išlaidas padengiančią įmoką.