Įeiti
Publikuota: 2016.06.09. Atnaujinta:

UAB Kauno termofikacijos elektrinei nebus taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara


UAB Kauno termofikacijos elektrinei nustojus gaminti remiamą elektros energiją ir sumažinus šilumos gamybos apimtis, Komisija konstatavo, kad gamintojui nėra privaloma reguliuojama šilumos gamybos kainodara.

UAB Kauno termofikacijos elektrinei reguliuojama kainodara taikoma nuo 2013 m. gegužės 30 d., nustačius, kad 1) kogeneraciniu režimu pagaminta elektros energija yra remiama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšomis bei 2) pagamintos ir AB „Kauno energija“ parduodamos šilumos kiekis yra didesnis nei trečdalis visos sistemos poreikio.

Komisijos specialistai, įvertinę faktines aplinkybes, nustatė, kad:
• UAB Kauno termofikacijos elektrinės pagaminamas ir parduodamas šilumos kiekis sudaro mažiau nei trečdalį Kauno centralizuotos šilumos tiekimo sistemos poreikio ir ateityje gamintojo užimama šilumos rinkos dalis neišvengiamai mažės;
• Vyriausybei priėmus sprendimą nenustatyti kvotų termofikacinėms elektrinėms, UAB Kauno termofikacijos elektrinė nesinaudoja VIAP lėšomis.

Šiuo metu UAB Kauno termofikacijos elektrinė išlieka vienu didžiausių nepriklausomu šilumos gamintoju, taip pat į Kauno centralizuotą šilumos tiekimo sistemą šilumą tiekia dar 6 nepriklausomi šilumos gamintojai: UAB „GECO Kaunas“, UAB „Lorizon energy“, UAB „Pramonės energija“, UAB „Aldec General“, UAB „Oneks Invest“ ir UAB „Ekopartneris“.

Bendras iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyjamos šilumos kiekis siekia 59 proc. visos Kauno miesto centralizuotai tiekiamos šilumos poreikio.