Įeiti
Publikuota: 2016.06.20. Atnaujinta:

Didėja UAB „Giraitės vandenys“ aptarnaujama teritorija


Komisija posėdyje priėmė sprendimą pakeisti UAB „Giraitės vandenys“ išduotą licenciją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti, išplečiant bendrovės aptarnaujamą teritoriją –  nuo 2016  m. balandžio mėn. UAB „Giraitės vandenys“ geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis papildomai aprūpina Žiegždrių kaimo vartotojus (Kauno rajonas).

Kauno rajono savivaldybė patikėjimo teise UAB „Giraitės vandenys“ perdavė valdyti savivaldybei priklausančią infrastruktūrą, reikalingą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai Žiegždrių kaime vykdyti.

UAB „Giraitės vandenys“ nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. yra paskirta viešąja geriamojo vandens  tiekėja  ir  nuotekų  tvarkytoja – bendrovei pavesta vykdyti viešąjį  geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje.