Įeiti
Publikuota: 2016.06.20. Atnaujinta:

Įvertintas gamtinių dujų sektoriaus įmonių ir rinkos operatoriaus licencijas turinčių ūkio subjektų finansinis pajėgumas


Komisija, vykdydama licencijuojamų energetikos įmonių veiklos priežiūrą ir siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas bei kokybiškas paslaugas, atliko gamtinių dujų sektoriaus įmonių ir rinkos operatoriaus licencijas turinčių ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą ir konstatavo, kad:

UAB „Lietuvos dujų tiekimas", UAB „Grata group", UAB „Haupas", UAB „Dujotekana", UAB „LITGAS", UAB „Geros dujos", AB „Amber Grid", AB „Klaipėdos nafta", UAB „Intergas", UAB „Fortum Heat Lietuva", UAB „Druskininkų dujos", AB agrofirma „Josvainiai", UAB „GET Baltic" ir UAB „Baltpool" 2015 m. finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti. Nustatyta, kad UAB „Energijos kodas" nuosavas kapitalas 2015 m. vis dar buvo mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo, tačiau  2016 m. gegužės 5 d. Komisijos nutarimu buvo pratęstas terminas šiam pažeidimui ištaisyti iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Primename, kad finansinio pajėgumo vertinimas atliekamas ir žemutinė reikšmė atskirai nustatoma gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, skystinimo ir laikymo veiklą vykdantiems ūkio subjektams (infrastruktūra), gamtinių dujų tiekimo veiklą vykdantiems ūkio subjektams (tiekimas) ir rinkos operatoriams.

2015 m. gamtinių dujų sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinės reikšmės:
tiekimo veiklos – 2,16;
infrastruktūros veiklos – 1,93;
rinkos operatoriaus veiklos – 2,70.

1 pav. Gamtinių dujų tiekimo įmonių finansinio pajėgumo vertinimas (2015 m.)


2 pav. Infrastruktūros veiklą vykdančių ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimas (2015 m.)


3 pav. Rinkos operatorių veiklą vykdžiusių ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimas (2015 m.)


Komisija ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą ne rečiau kaip kartą per metus atlieka pagal Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą.