Įeiti
Publikuota: 2016.06.20. Atnaujinta:

Komisija skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą už 2015 m. IV ketv.


Siekiant informuoti elektros energijos rinkos dalyvius apie svarbiausius sektoriaus rodiklius bei jų pokyčius, Komisija parengė ir skelbia 2015 m. IV ketv. elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą (atsisiųskite).

Ataskaitoje pateikiami apibendrinti duomenys apie elektros energijos gamybos, importo ir eksporto apimtis, pajamas, taip pat atliktas investicijas bei prekybą biržoje. Komisijos vykdoma elektros energijos rinkos stebėsena užtikrina galimybę visiems rinkos dalyviams naudotis patikima ir aktualia informacija.

Esminiai įvykiai 2015 m. IV ketv.:
Gamyba
• Lietuvoje pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos kiekis augo 14,3 proc.: nuo 1 052,0 GWh 2014 m. IV ketv. iki 1 202,7 GWh 2015 m. IV ketv.
• Atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudojančiose elektrinėse pagaminta 488,2 GWh elektros energijos, t. y. 29,2 proc. daugiau nei 2014 m. IV ketv. (378,0 GWh). Pagrindinė tokio augimo priežastis – 52,7 proc. padidėję vėjo energiją naudojančių elektrinių gamybos pajėgumai.

Importas ir eksportas
2015 m. IV ketv. importuojamos elektros energijos kiekis mažėjo 6,8 proc. ir sudarė 2 047,8 GWh (2014 m. IV ketv. – 2 196,0 GWh). Daugiausia elektros energijos – 53,7 proc. proc. – importuota iš Latvijos (1 100,2 GWh).
• Eksportuojamos elektros energijos kiekis sudarė 82,9 GWh ir, palyginus su 2014 m. IV ketv. (39,0  GWh), didėjo 2,1 karto. Daugiausia elektros energijos – 41,4 proc. – eksportuota į Latviją (34,3 GWh).
Tiek apimčių augimą, tiek importo ir eksporto rinkų struktūros pokyčius lėmė 2015 m. pabaigoje pradėjusi veikti tarpsisteminė jungtis su Lenkija „LitPol Link".

Investicijos
• Investicijos į elektros energetikos sektorių 2015 m. IV ketv. sudarė 90,5 mln. Eur ir buvo 13,6 proc. mažesnės nei 2014 m. IV ketv. (104,8 mln. Eur).
• Įrengtoji elektrinių galia 2015 m. IV ketv. pabaigoje, palyginti su 2014 m. IV ketv. pabaiga, mažėjo 4,4 proc., nuo 4 363,2 iki 4 172,4 MW.

Didmeninė ir mažmeninė rinka
• 2015 m. IV ketv. elektros energijos biržoje buvo suprekiauta 995,0 GWh – 24,4 proc. mažiau nei 2014 m. IV ketv. (1 315,6 GWh).
• Aktyvią nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdė 17 nepriklausomų elektros energijos tiekėjų – vienu mažiau nei 2014 m. IV ketv.

Sektoriaus pajamos
• 2015 m. IV ketv. elektros energijos sektoriaus pajamos, palyginti su 2014 m. IV ketv., mažėjo 10,6 proc., nuo 0,56 iki 0,50 mlrd. Eur.  

Ataskaita parengta remiantis rinkos operatoriaus UAB „Baltpool", perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid", skirstomųjų tinklų operatorių, elektros energijos gamintojų bei nepriklausomų elektros energijos tiekėjų teikiamų ataskaitų duomenimis.

Ankstesnes elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitas galite rasti čia.