Įeiti
Publikuota: 2016.06.20. Atnaujinta:

Suderintos UAB „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos


Komisija, įvertinusi UAB „Šilutės vandenys" faktines 2014 m. sąnaudas ir planuojamas įgyvendinti investicijas, suskaičiavo apie 51 tūkst. Eur daugiau pajamų, būtinų užtikrinti kokybišką geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,42 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.

UAB „Šilutės vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)


UAB „Šilutės vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,25 proc. vidutinių šeimos pajamų, o perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose bei įvertinus nuotekų transportavimo paslaugos kainą, sudarys 1,45 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Komisija taip pat suderino paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų palaikymo kainą – 0,28 Eur/m3 (be PVM). Paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi daugiau nei 400 UAB „Šilutės vandenys" abonentų.

Komisijos suderintos UAB „Šilutės vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Šilutės rajono savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

Paskutinį kartą visos UAB „Šilutės vandenys" veiklos sąnaudos buvo vertinamos ir kainos suskaičiuotos 2011 m. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2015 m. patyrė 193,20 tūkst. Eur nuostolį.

UAB „Šiluės vandenys" 2011–2015 m. iš viso įgyvendino investicijų už beveik 21,8 mln. Eur, iš jų 75,7 proc. reikalingos sumos finansavo Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Už šias lėšas Šilutės rajone buvo vykdoma nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros plėtra: Katyčių ir Usėnų-Žemaitkiemio gyvenvietėse atlikta nuotekų valyklų rekonstrukcija, Šilutės nuotekų valyklos teritorijoje pastatyti regioniniai dumblo apdorojimo įrenginiai, kuriuose bus apdorojamas ne tik šioje valykloje susidaręs dumblas, bet ir iš Švėkšnos, Kintų bei Rusnės valyklų atvežtas sausintas dumblas bei Šilutės rajono mažųjų nuotekų valyklų tankintas dumblas. Šilutės nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiuose nuotekų dumblas dabar yra ne tik pūdomas ir sausinamas, bet ir džiovinamas, dėl to padidėjo apdoroto dumblo panaudojimo galimybės, sumažėjo nuotekų dumblo kiekis aikštelėse, panaikintas dumblo kvapas, sumažėjo šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija. Įgyvendinus investicijų projektus, prie centralizuotų nuotekų tinklų buvo sudaryta galimybė prisijungti beveik 5,5 tūkst. gyventojų, papildomai apie 300 gyventojų centralizuotai gali gauti geriamąjį vandenį.

2016–2018 metais UAB „Šilutės vandenys" ketina įgyvendinti investicinių projektų už beveik 3,4 mln. Eur, iš jų ES paramos lėšos sudarys 77,1 proc. Bendrovė planuoja buitinių nuotekų tinklų ir pagrindinės buitinių nuotekų siurblinės Šilutėje renovaciją, naujų nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statybą Degučių gyvenvietėje (ketinama nutiesti 7,3 km nuotekų tinklų, pastatyti nuotekų perpumpavimo siurblinę, valymo įrenginius). Įgyvendinus projektą planuojama, kad prie nuotekų tinklų bus prijungta apie 120 vartotojų, gyvenančių individualiuose namuose (apie 300 gyventojų). Taip pat numatyta nuotekų tinklų atkarpos renovacija Vilkyčiuose ir valymo įrenginių rekonstrukcija, siekiant sumažinti nuotekų infiltraciją, tausoti aplinką.

Šiuo metu centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojasi apie 72 proc. Šilutės rajono savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo – apie 54 proc. 100 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus, visos nuotekos išvalomos iki nustatytų rodiklių.

2014 m. UAB „Šilutės vandenys" realizavo 1131 tūkst. m³ vandens ir priklauso III vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 901 iki 1500 tūkst. m3 per metus).