Įeiti
Publikuota: 2016.06.30. Atnaujinta:

Įvertintas elektros energetikos sektoriaus įmonių finansinis pajėgumas ir nustatytos žemutinės reikšmės


Komisija, vykdydama licencijuojamų ir leidimais reguliuojamų energetikos įmonių veiklos priežiūrą bei siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas bei kokybiškas paslaugas, atliko elektros energetikos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą ir konstatavo, kad:

• AB „Litgrid", AB „Energijos skirstymo operatorius", UAB „E Tinklas", AB ,,Lietuvos energijos gamyba", AB ,,Akmenės cementas", AB ,,Inter Rao Lietuva", UAB „Baltic Energy Services", UAB „Elektrum Lietuva", UAB „Marisa", UAB „Energijos tiekimas", UAB „Vakarų techninė tarnyba", UAB „Nordic Power Management", UAB „Enerty", UAB „Enefit", Axpo Nordic AS, AB ,,Achema", UAB ,,Dirbtinis pluoštas", UAB „Imlitex", Eesti Energia AS, Alpiq Energy SE bei UAB „Energo live" 2015 m. finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

• Nepriklausomo elektros energijos tiekėjo UAB „Kardos" 2015 m. finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti. Bendrovė įpareigota per 30 kalendorinių dienų pateikti Komisijai susidariusios situacijos paaiškinimus ir 2016 m. liepos 1 d. sudarytas finansines ataskaitas pakartotiniam vertinimui, taip pat numatytas pusės metų terminas padidinti nuosavą kapitalą, kad jis būtų ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo, kaip to reikalauja Akcinių bendrovių įstatymas. Neįvykdžius Komisijos nurodymų, UAB „Kardos" gali būti sustabdytas leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.

Primename, kad finansinio pajėgumo vertinimas atliekamas ir žemutinė reikšmė atskirai nustatoma elektros energijos perdavimo, skirstymo veiklą vykdančioms įmonėms (infrastruktūra), taip pat tiekimo veiklą vykdantiems ūkio subjektams (tiekimas).

2015 m. elektros energetikos sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinės reikšmės:
• infrastruktūros veiklos – 1,84;
• tiekimo veiklos – 2,04.

1 pav. Infrastruktūros veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai (balais) ir infrastruktūros veiklos normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė 2015 m.

 elektra-infrastruktura.jpg

2 pav. Tiekimo veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendri finansinio pajėgumo rodikliai ir tiekimo veiklos normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė 2015 m.

elektra-tiekimas.jpg 

Komisija ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą ne rečiau kaip kartą per metus atlieka pagal Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą.