Įeiti
Publikuota: 2016.06.30. Atnaujinta:

Komisija atliko vandentvarkos įmonių finansinio pajėgumo vertinimą


Komisija nustatė vandentvarkos įmonių 2015 m. finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę – 2,04 balo.

 

Atlikusi vandentvarkos įmonių finansinio pajėgumo vertinimą Komisija konstatavo, kad:

• reguliuojamų vandentvarkos įmonių rodikliai viršija nustatytą žemutinę reikšmę, t.y. finansinis pajėgumas yra pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti;

• UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ per 30 kalendorinių turi pateikti reikalingą informaciją, kad Komisija galėtų įvertinti finansinį pajėgumą veiklai vykdyti.

 

Primename, kad ūkio subjektams per nustatytą terminą neįvykdžius Komisijos įpareigojimų ar paaiškėjus naujiems reguliuojamos veiklos pažeidimams, Komisija gali priimti sprendimą dėl ūkio subjekto veiklos licencijavimo, tęstinumo arba stabdymo.