Įeiti
Publikuota: 2016.06.30. Atnaujinta:

Komisija skelbia 2015 m. vandens tiekėjų lyginamosios analizės rodiklius


Siekiant didinti vandens tiekimo įmonių veiklos efektyvumą, ekonominį skaidrumą, nustatyti įmonių būtinąsias sąnaudas bei palyginti atitinkamoms grupėms priklausančių įmonių veiklą, Komisija parengė ir skelbia vandens tiekėjų 2015 metų lyginamuosius rodiklius (atsisiųskite).

Vandens tiekėjai (49 vandens tiekimo įmonės) suskirstyti į grupes pagal ataskaitinio laikotarpio teikiamų vandens tiekimo paslaugų pardavimo kiekius.

Lyginamieji rodikliai naudojami geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams rengiant ir Komisijai vertinant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų skaičiavimus.

Komisija vandens tiekimo įmonių lyginamuosius rodiklius parengia ir viešai skelbia iki kiekvienų metų liepos 1 d., šie rodikliai nustatomi pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašą.