Įeiti
Publikuota: 2016.06.30. Atnaujinta:

Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo


Komisija, siekdama suvienodinti kainų nustatymo principus visuose reguliuojamuose energetikos sektoriuose, pakoregavo ir teikia viešajai konsultacijai Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai:

• šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo projektams, pateiktiems iki 2017 m. liepos 1 d., investicijų grąža skaičiuojama nuo atitinkamo verslo vieneto reguliuojamo turto likutinės vertės (mažmeninio aptarnavimo paslaugai – nuo būtinųjų sąnaudų), taikant numatytą investicijų grąžos normą.

• reguliavimo sistemos apskaitos aprašas, metinė atskaitomybė ir nepriklausomo audito išvada nuo šiol bus skelbiama tik ūkio subjekto interneto tinklapyje.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2016 m liepos 4 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (8 5) 213 5270, el. laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".