Įeiti
Publikuota: 2016.06.30. Atnaujinta:

Konstatuotas UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje reguliuojamos veiklos pažeidimas


Komisija, siekdama užtikrinti, kad vartotojai už šilumą mokėtų pagrįstomis šilumos tiekėjo sąnaudomis, konstatavo, kad UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje laiku nepateikė šilumos bazinės kainos dedamųjų projekto.

Šilumos ūkio įstatymas numato pareigą šilumos tiekėjams ne vėliau kaip likus 5 mėnesiams iki reguliavimo periodo pabaigos pateikti Komisijai šilumos bazinės kainos  (kainos dedamųjų) projektą.

Primename, kad UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje nustatytos šilumos bazinės kainos dedamosios galiojo iki 2016 m. kovo 31 d. Bendrovė perskaičiuotų bazinės kainos dedamųjų projektą Komisijai turėjo pateikti ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 31 d., suderinus su Komisija, šis terminas buvo pratęstas iki 2016 m. kovo 21 d.

Komisija UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje nurodė per 30 kalendorinių dienų, t. y. iki 2016 m. liepos 31 d. ištaisyti reguliuojamos veiklos pažeidimą, t. y. pateikti perskaičiuotų bazinės kainos dedamųjų projektą.