Įeiti
Publikuota: 2016.05.05. Atnaujinta:

Suderintos UAB „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos


Komisija, įvertinusi UAB „Mažeikių vandenys" 2014 m. sąnaudas ir planuojamas įgyvendinti investicijas, nepripažino būtinomis reguliuojamai veiklai vykdyti apie 45 tūkst. Eur sąnaudų, palyginus su bendrovės planuotomis, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,81 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.

UAB „Mažeikių vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (Eur/m³ be PVM)

 

Komisija taip pat suderino paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą – 0,18 Eur/m3 (be PVM). Paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 162 UAB „Mažeikių vandenys" abonentai.

Komisijos suderintos UAB „Mažeikių vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Mažeikių r. savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

Paskutinį kartą visos UAB „Mažeikių vandenys" veiklos sąnaudos buvo vertinamos ir kainos suskaičiuotos 2012 m. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2014 m. patyrė 140,8 tūkst. Eur nuostolių, preliminariais skaičiavimais 2015 m. nuostolis bus 33,7 tūkst. Eur.

Šiuo metu centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi apie 71 proc. Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų. Daugiau nei 92 proc. centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus, 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų rodiklių.

UAB „Mažeikių vandenys" 2011–2014 m. įgyvendino investicijų už 16,4 mln. Eur, iš kurių 11,9 mln. Eur arba 72,5 proc. ES paramos lėšos.  Sedoje, Plinkšiuose, Bugeniuose nutiesta apie 6,43 km vandentiekio tinklų, apie 13,36 km naujų nuotekų surinkimo tinklų, pastatyti 2 nuotekų valymo įrenginiai. Mažeikių mieste nutiesta apie 5,2 km vandentiekio tinklų bei apie 1,8 km ilgio vandentiekio magistralė, įrengta apie 5,4 km naujų nuotekų surinkimo tinklų, pastatyti Mažeikių nuotekų dumblo tvarkymo įrenginiai. Viekšnių gyvenvietėje nutiesta apie 7,2 km vandentiekio tinklų ir apie 10,1 km nuotekų surinkimo tinklų, pastatyti valymo įrenginiai.

2016–2018 m. planuojama atlikti investicijų už beveik 3,8 mln. Eur, iš jų ES paramos lėšos sudarys 1,8 mln. Eur arba 47,4 proc. Bendrovė numačiusi vykdyti nuotekų tinklų plėtrą Krakių gyvenvietėje, taip pat čia planuojama pastatyti valymo įrenginius, ketinama pakloti vandentiekio tinklus atkarpoje Tirkšliai–Mažeikiai, rekonstruoti 5 nuotekų siurblines Mažeikiuose bei vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbus. Įgyvendinus numatytas investicijas, papildomai bus sudaryta galimybė gauti centralizuotą geriamojo vandens tiekimo paslaugą 316 gyventojų, nuotekų tvarkymo – 487 gyventojams.

2014 m. UAB „Mažeikių vandenys" realizavo1593 tūkst. m³ vandens ir priklauso II vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 1501 iki 7500 tūkst. m3 per metus).