Įeiti
Publikuota: 2016.05.12. Atnaujinta:

Keičiasi Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika


Siekiant, kad vartotojai už skirstymo operatoriaus suteiktas persiuntimo paslaugas mokėtų tam tikrai vartotojų grupei patiriamomis sąnaudomis pagrįsta kaina, Komisija pakoregavo Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką.

Esminis pakeitimas: įvertinus Europos šalių patirtį, kad tarp atskirų vartotojų grupių, naudojantis persiuntimo paslauga, patiriamų sąnaudų vidutinis santykis yra 1,97, o Lietuvoje – mažiausias (1,06), taip pat atsižvelgiant į kaimyninėse šalyse esantį sąnaudų paskirstymo santykį – Latvijoje (1,33) ir Estijoje (1,39), Lietuvos vartotojams nustatytas 1,3 sąnaudų priskyrimo koeficientas.

Šis koeficientas naudojamas nustatant visuomeninės elektros energijos kainos viršutinę ribą ir paskui diferencijuojant elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams. Siekiant, kad vartotojai palaipsniui pasiruoštų mokėjimams už persiuntimo paslaugą, šio koeficiento reikšmė nuosekliai bus didinama iki 2020 m., tačiau negalės viršyti 1,3.

Naujas koeficientas bus įtrauktas perskaičiuojant 2016 m. II pusmetį galiosiančius elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, tačiau tai papildomai nedidins kainos.