Įeiti
Publikuota: 2016.05.13. Atnaujinta:

Keičiasi Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodika


Komisija, siekdama užtikrinti, kad nustatant elektros energijos rinkos kainą būtų greitai reaguojama į rinkos pokyčius, taip pat naujų jungčių su Lenkija (jungtis „LitPol Link“) ir Švedija (jungtis „NordBalt“) įtaką, pakoregavo Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką.

Esminiai pakeitimai:
• siekiant aiškumo rinkos dalyviams, metodikos pavadinimas pakeistas į Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką;
• Komisija gali perskaičiuoti elektros energijos rinkos kainą ne dažniau kaip du kartus per metus, kai yra esminių vieno ar kelių veiksnių, kuriais remiantis buvo nustatyta rinkos kaina, pokyčių;
• elektros energijos rinkos kaina einamiesiems kalendoriniams metams apskaičiuojama kaip svertinis vidurkis, įvertinus duomenis už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių einamųjų kalendorinių metų balandžio 30 d.;
• esant argumentuotam vertinimui (ateities prognozės, naujų elektros energijos importo ir (arba) eksporto šaltinių atsiradimas, naudojant jungtis su Švedija ir Lenkija bei kt.), rinkos kaina gali būti koreguojama nuo 5 proc. iki 10 proc.; 
• rinkos dalyviai, sudarantys sutartis dėl prekybos pagalbiniais instrumentais ar dvišalių susitarimų pagrindu, iki einamųjų kalendorinių metų gegužės 8 d. turi pateikti informaciją Komisijai rinkos kainai perskaičiuoti.