Įeiti
Publikuota: 2016.05.13. Atnaujinta:

Patvirtintos Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklės


Komisija, siekdama palengvinti vartotojams ginti savo interesus ir teises, parengė bei patvirtino Vartotojų skundų nagrinėjimo taisykles.

Taisyklėse išskirta, kada Komisija traktuoja vartotojo kreipimąsi kaip skundą, t. y. vartotojo teisės ar teisėti interesai pažeisti ūkio subjektui netinkamai laikantis arba nesilaikant reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų (ne sutartinių reikalavimų), įtvirtinta skundų pateikimo tvarka, nagrinėjimo terminai ir kt.  

Vartotojų kreipimaisi į Komisiją dėl jų pažeistų teisių ar teisėtų interesų, susijusių su sutartiniais santykiais (prašymai nagrinėti ginčą), nagrinėjami pagal Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisykles.