Įeiti
Publikuota: 2016.05.23. Atnaujinta:

UAB „Haupas“ gamtinių dujų tiekimo veiklai bus taikoma reguliuojama kainodara


Komisija, atlikusi gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimą – UAB „Haupas" pripažintas didelę įtaką Druskininkų didmeninėje ir mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkose (2013–2014 m.) turinčiu asmeniu, kuris 2014 m. taikė pernelyg dideles tiekimo kainas, priėmė sprendimą taikyti bendrovei reguliuojamą tiekimo paslaugų kainodarą:
• nustatytos metinės bazinės tiekimo veiklos sąnaudos sudaro 198 387 Eur, iš jų Druskininkų regione vykdomai veiklai – 49 597 Eur;
• tiekimo veiklos marža – 1,01 Eur/MWh;
• gamtinių dujų tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba Druskininkų regiono teritorijoje 2016–2021 m. reguliavimo periodu – 5,14 Eur/MWh (be PVM).

Nustačius, kad ūkio subjektas dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo taikė pernelyg aukštas kainas, reguliuojama kainodara jam taikoma nustatant kainą ateities laikotarpiams, nevertinant ankstesnių  laikotarpių.

Komisija, priimdama sprendimą UAB „Haupas" taikyti reguliuojamą paslaugų kainodarą, siekia užtikrinti, kad ūkio subjektas dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo nepiktnaudžiautų užimama padėtimi rinkoje, netaikytų kainų spaudimo, tuo darydamas žalą kitiems rinkos dalyviams ir vartotojams.

Gamtinių dujų sektoriuje ūkio subjektams teikiamų paslaugų kainų viršutinės ribos nustatomos 5 metų periodui ir perskaičiuojamos kasmet, įvertinant, ar reguliuojamos paslaugos sąnaudoms yra priskiriamos ekonomiškai pagrįstos sąnaudos, būtinos gamtinių dujų įmonės reguliuojamai veiklai vykdyti, t. y. kurių nepatyrusi gamtinių dujų įmonė negalėtų saugiai ir efektyviai vykdyti reguliuojamos veiklos bei su ja susijusių teisės aktų įpareigojimų.