Įeiti
Publikuota: 2016.05.23. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Prienų šilumos tinklai“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius


Komisija, siekdama užtikrinti, kad reguliuojamų šilumos tiekimo įmonių veikloje naudojamas turtas būtų eksploatuojamas efektyviai, suderino AB „Prienų šilumos tinklai“ kito ilgalaikio turto (baldai, kompiuteris, spausdintuvas ir kt.) nusidėvėjimo laikotarpius.

Komisija nutarimu nustato šilumos tiekimo įmonių kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius, kurie nėra nustatyti šilumos tiekimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.