Įeiti
Publikuota: 2016.05.26. Atnaujinta:

Komisija išnagrinėjo vartotojo ir elektros energijos skirstymo operatoriaus ginčą


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą dėl suvartoto elektros energijos kiekio, siekiant nustatyti susidariusią permoką ar nepriemoką, priėmė sprendimą atmesti vartotojo reikalavimus kaip nepagrįstus.

Komisijai pateiktame prašyme nurodyta, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ nesiėmė veiksmų pakeisti vartotojui priklausančius elektros energijos apskaitos prietaisus, nors bendrovės darbuotojai nustatė, kad laikrodžio paklaidos viršija leistinas normas. Vartotojas prašė perskaičiuoti nuo 2015 m. vasario 25 d. iki 2016 m. sausio 21 d. suvartotus elektros energijos kiekius, siekiant nustatyti susidariusią permoką ar nepriemoką, jeigu atlikus tyrimą būtų nustatyta, kad apskaita buvo vykdyta netiksliai.

Komisija, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pateiktą išvadą, atmetė vartotojo reikalavimus kaip nepagrįstus: 2016 m. vasario 17 d. buvo pakeisti visi vartotojui priklausantys elektros energijos apskaitos prietaisai (nepasibaigus jų metrologinės patikros galiojimo terminui), juos patikrinus nustatyta, kad suvartoti elektros energijos kiekiai buvo apskaitomi teisingai.