Įeiti
Publikuota: 2016.05.30. Atnaujinta:

Keičiasi elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarka


Įvertinant 2016 m. pradėjusias veikti elektros jungtis su Švedija „NordBalt“ ir Lenkija „LitPol Link“, dėl ko mažėja elektros energijos įsigijimo kaina, o taip pat mažėjančias su gamtinių dujų įsigijimu susijusias rezervą užtikrinančių gamintojų sąnaudas, Komisija priėmė sprendimą pakeisti AB „Litgrid“ elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarkas.

Naujos elektros energijos perdavimo kainos ir tarifai bus taikomi nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d.

Lentelė. Diferencijuotos elektros perdavimo paslaugų kainos

Kainos pavadinimas

 Mato vnt. Kaina (be PVM) ​ ​ ​
330-110 kV įtampoje 35-6 kV įtampoje
Galiojanti Nuo 2016 m.
rugpjūčio 1 d.
Galiojanti
 
Nuo 2016 m.
rugpjūčio 1 d.
Nediferencijuota elektros energijos perdavimo paslaugos kainact/kWh1,0430,9630,9270,997
Perdavimo paslaugos kaina ct/kWh0,6900,6900,7240,724
Sisteminių paslaugų kaina*ct/kWh0,3530,2730,3530,273
Dvinaris tarifas     
Energijos dedamojict/kWh0,4410,4410,4690,469
Galios dedamojiEUR/kW mėnesiui 1,2931,2931,3261,326
Sisteminių paslaugų tarifas*EUR/kW mėnesiui1,9341,5381,9341,538
Kaina už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinkląct/kVarh0,1420,1420,1420,142
Kaina už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinkloct/kVarh0,0710,0710,0710,071
Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybes, kurių PSO nėra Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties šalys ct/kWh0,060,05--

* Sisteminių paslaugų kaina ir tarifai perskaičiuojami tik dėl rezervą užtikrinančių gamintojų sąnaudų, susijusių su gamtinių dujų įsigijimu.

Elektros energijos perdavimo kainos ir tarifai yra taikomi skirstomųjų tinklų operatoriams ir vartotojams, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklo, bei gamintojams, tiekiantiems elektrą į perdavimo sistemos operatoriaus elektros perdavimo tinklus.