Įeiti
Publikuota: 2016.05.30. Atnaujinta:

Komisija nustatė mažesnes šilumos kainas šiauliečiams


Komisija, išanalizavusi AB „Šiaulių energija“ 2013–2014 metų faktines sąnaudas bei pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, nepripažino pagrįstomis beveik 650 tūkst. Eur sąnaudų, kaip būtinų centralizuotai šilumos tiekimo veiklai, ir vartotojams nustatė 4,68 ct/kWh (be PVM) šilumos kainą, t. y. 10 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia.

AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos (ct/kWh be PVM)

Siauliai.jpg 

* Skaičiavimuose naudojamos 2016 m. kovo mėn. kuro kainos.

AB „Šiaulių energija“ šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Šiaulių miesto ir rajono (Kuršėnų miesto, Kairių, Kužių miestelių, Aukštelkės bei Ginkūnų kaimų) vartotojus. Bendrovės kuro struktūroje medienos kilmės biokuras sudaro 69,5 proc., gamtinės dujos – 30,5 proc.

Šiauliečiams šilumos kaina mažėja bendrovei pradėjus investuoti į efektyvesnę šilumos gamybą. 2014 m. AB „Šiaulių energija“ baigė Pietinės katilinės rekonstrukcijos darbus, kurių bendra vertė sudaro daugiau nei 5,7 mln. Eur. Buvo įrengti du 10 MW biokuru kūrenami vandens šildymo katilai ir 5 MW ekomaizeris, dėl ko maždaug penktadaliu daugiau šilumos pagaminama naudojant biokurą.  

Komisija posėdyje taip pat konstatavo, kad dėl kuro kainų skirtumo AB „Šiaulių energija“ nuo 2014  m. balandžio  1  d. iki 2014 m. gegužės 31 d. ir nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. papildomai gavo 208,5 tūkst. Eur. Šias pajamas Šiaulių miesto savivaldybės taryba turi įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

Keičiasi AB „Šiaulių energija“ karšto vandens kaina Šiaulių miesto daugiabučių namų gyventojams, jie už karštą vandenį mokės 4,69 Eur/m3, kitų aptarnaujamų teritorijų vartotojams kaina nesikeičia.

Komisijos nustatytos naujos šilumos kainos dedamosios įsigalios Šiaulių miesto savivaldybės tarybai nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.