Įeiti
Publikuota: 2016.05.31. Atnaujinta:

Komisija išnagrinėjo vartotojo ir šilumos tiekėjo ginčą


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo skundą, kad UAB „Vilniaus energija“ nepagrįstai pateikė apmokėti papildomą sąskaitą už suvartotą karštą vandenį, nepripažino vartotojo reikalavimų pagrįstais.

Vartotojas nurodė, kad už suvartotą karštą vandenį  atsiskaito pagal faktinius apskaitos prietaiso rodmenis, o UAB „Vilniaus energija“ pateiktoje sąskaitoje nepagrįstai įtraukė papildomą mokėjimą už šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti. Vartotojas prašė įpareigoti UAB „Vilniaus energija“ pašalinti netikslumus išrašytoje sąskaitoje ir karšto vandens suvartojimą skaičiuoti tik pagal jo deklaruotus skaitiklio rodmenis. 

Įvertinusi faktines ginčo aplinkybes Komisija nustatė, kad papildomas mokėjimas atsirado vartotojui nenuosekliai mokant už karštą vandenį, dėl ko susidarė skirtumas tarp faktiškai suvartoto ir deklaruoto karšto vandens kiekio.