Įeiti
Publikuota: 2016.12.13. Atnaujinta:

Komisijos sprendimas: vartotojui turės būti perskaičiuoti mokėjimai už suvartotą karštą vandenį


Karšto vandens vartotojas turi pareigą sudaryti sąlygas karšto vandens tiekėjui įrengti karšto vandens apskaitos prietaisą, to nepadarius, karšto vandens suvartojimas skaičiuojamas pagal Komisijos tokiems atvejams numatytas karšto vandens suvartojimo normas – tokį sprendimą priėmė Komisija, išnagrinėjusi J. L. ir UAB „Vilniaus energija“ ginčą, ir įpareigojo bendrovę perskaičiuoti vartotojui priskirtą apmokėti karšto vandens kiekį.

Komisija gavo vartotojo prašymą išnagrinėti ginčą su UAB „Vilniaus energija“, nes atsisakius leisti įrengti karšto vandens apskaitos prietaisą, bendrovė namo rūsyje ant karšto vandens tiekimo stovo įrengė atskirą skaitiklį, pagal kurio rodmenis, atėmus visų kitų namo butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių parodymus, nustatomas skirtumas priskiriamas apmokėti vartotojui.

Tačiau teisinis reglamentavimas numato, kad skaitiklis, kurio rodmenys naudojami apskaitai,  gali būti įrengtas tik specialiose vietose, suderinus su Energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, o jeigu vartotojas nesudaro sąlygų įrengti apskaitos prietaisą jam priklausančiame bute, tokiu atveju karšto vandens kiekis jam turi būti skaičiuojamas pagal Komisijos tokiems atvejams nustatytas karšto vandens suvartojimo normas.