Įeiti
Publikuota: 2016.12.15. Atnaujinta:

Didėja UAB „Vilkaviškio vandenys“ aptarnaujama teritorija


Komisija, įvertinusi UAB „Vilkaviškio vandenys" pateiktą prašymą vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą naujoje teritorijoje, pritarė aptarnaujamos teritorijos padidinimui – bendrovė geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis papildomai aprūpins Augalų, Dailučių, Mažučių, Vaičlaukio ir Vaišvilų kaimų vartotojus (Vilkaviškio r.).

Komisija UAB „Vilkaviškio vandenys" licenciją užsiimti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Vilkaviškio r. išdavė 2015  m. liepos 17 d. Primename, kad pagal galiojančias Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas ūkio subjektas, norėdamas pakeisti aptarnaujamą teritoriją, privalo pranešti Komisijai apie šiuos pasikeitimus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią informacija jam tapo ar turėjo tapti žinoma ir  kreiptis į Komisiją dėl licencijos pakeitimo.

Informacija apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijų turėtojus bei jų aptarnaujamą teritoriją skelbiama čia.