Įeiti
Publikuota: 2016.12.15. Atnaujinta:

Komisija pakoregavo VIAP lėšų poreikį 2017 metams


Vyriausybei priėmus sprendimus dėl remtinos elektros energijos gamybos apimties termofikacinėms elektrinėms ir elektrinėms, kuriose elektros energija gaminama tiekimo saugumui užtikrinti, ir elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimo dėl valstybės energetinio saugumo, Komisija pakoregavo patvirtintą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetą ir VIAP kainą 2017 metams.

AB „Lietuvos energijos gamyba" už elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimą nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, 2017 metams skirta 34,308 mln. Eur suma.

Atitinkamai koreguojamas bendras VIAP lėšų poreikis 2017 metams – 146,243 mln. Eur (2016 m. spalio mėn. nustatytas 111,935 mln. Eur) bei VIAP kaina:
• gamintojams, gaminantiems elektros energiją ir ją vartojantiems savo reikmėms, – 1,466  ct/kWh be PVM (nustatyta 2016 m. spalio mėn.  – 1,140 ct/kWh be PVM);
• visiems likusiems vartotojams – 1,386 ct/kWh be PVM (nustatyta 2016 m. spalio mėn.  – 1,060 ct/kWh be PVM).

2017 m. VIAP lėšos skiriamos remti ir skatinti vietinę gamybą iš atsinaujinančių energetikos išteklių, elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimui nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, ir VIAP lėšų administratoriaus veiklai.