Įeiti
Publikuota: 2016.12.15. Atnaujinta:

Komisija suderino faktinę UAB „Petrašiūnų katilinė“ investicijų vertę


Komisija pritarė pakoreguotai nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Petrašiūnų katilinė" atliktos investicijos – biokuru kūrenamos Kauno katilinės – vertei: iš viso 6 354,58 tūkst. Eur (pirminė suderinta suma 6 153,36 tūkst. Eur). 27,3 proc. reikalingos sumos buvo finansuota Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis.

UAB „Petrašiūnų katilinė" naujos katilinės investicijų projekto vertė beveik 200 tūkst. Eur padidėjo pabaigus projektavimo darbus: buvo tiksliau įvertinti poreikiai, taip pat atsirado papildomų, pirminiame derinimo etape nenumatytų darbų.

UAB „Petrašiūnų katilinė" nepriklausomą šilumos gamybą vykdo Kauno mieste ir tiekia šilumą į AB „Kauno energija" centralizuotus tinklus. Pastatyta nauja katilinė, kuri pardėta eksploatuoti 2014 m. rugpjūčio mėn., užtikrina efektyvesnę šilumos gamybą,  kas leidžia tiekti šilumą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis.