Įeiti
Publikuota: 2016.12.15. Atnaujinta:

Nustatyta UAB „Panevėžio gatvės“ teikiamos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina


Komisija patvirtino UAB „Panevėžio gatvės“ teikiamos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinę kainą – 0,09 Eur/m3 be PVM (šiuo metu taikoma kaina – 0,06 Eur/m3 be PVM). Nustatyta UAB „Panevėžio gatvės“ teikiamos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina įsigalios ją patvirtinus Panevėžio miesto savivaldybės tarybai.

UAB „Panevėžio gatvės“ vykdo paviršinių nuotekų tvarkymą Panevėžio miesto teritorijoje, šia paslauga naudojasi 99 abonentai. Kainos pokytį iš esmės lėmė 2015 m. faktinės sąnaudos – Komisija suskaičiavo 73 tūkst. Eur daugiau sąnaudų veiklai vykdyti, taip pat įvertintos 2016–2018 m. investicijos – iš viso numatyta skirti suma sudaro beveik 3,5 mln. Eur, dalis jos bus finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis. Didžiausias investicinis projektas – lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas.

Ūkio subjektams, norintiems vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą, licencija nereikalinga, tačiau privaloma su Komisija suderinti teikiamų paslaugų kainas – toks reikalavimas taikomas nuo 2015 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui. Bazinės paslaugų kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

UAB „Panevėžio gatvės“ yra pirmoji paviršinių nuotekų tvarkymu užsiimanti bendrovė, kuriai Komisija nustatė bazinę paslaugų kainą. Atkreipiame dėmesį, kad kitose savivaldybėse taip pat yra tokią veiklą vykdančių ūkio subjektų, jiems irgi bus nustatytos bazinės paslaugų kainos. Taip siekiama užtikrinti, kad abonentai už paviršinių nuotekų tvarkymą mokėtų tik būtinosiomis sąnaudomis pagrįsta kaina.