Įeiti
Publikuota: 2016.12.15. Atnaujinta:

Reguliuojamiems ūkio subjektams – įpareigojimas pateikti Komisijai privalomą informaciją


Komisija nustatė, kad 2 reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai – AB „Lietuvos energijos gamyba“, UAB „Matuizų plytinė“, taip pat šilumos tiekimo įmonė UAB „Litesko“ nepateikė Komisijai informacijos, kuri būtina įvertinant būtinąsias sąnaudas veiklai vykdyti, t. y. nepriklausomų auditorių patikrintų metinių ataskaitų.

Ūkio subjektams nurodyta per nustatytą terminą pateikti šią informaciją. Neįvykdžius Komisijos įpareigojimo, Energetikos įstatymas numato galimybę skirti baudą nuo 289 Eur iki 0,5 proc. energetikos įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.