Įeiti
Publikuota: 2016.12.21. Atnaujinta:

Komisija nepriklausomo šilumos gamintojo naudai išsprendė ginčą su šilumos tiekėju


Komisija, išnagrinėjusi ginčą tarp nepriklauso šilumos gamintojo UAB „GA Joniškis" ir AB „Fortum Joniškio energija", įpareigojo šilumos tiekėją išduoti naujas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygas.

Komisija gavo Joniškyje veikiančio nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „GA Joniškis" prašymą išspręsti ginčą su UAB „Fortum Joniškio energija", nes šilumos tiekėjas atsisako išduoti naujas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygas – UAB „GA Joniškis" nori pakeisti šilumokaičio įrengimo vietą ir įrengti išmetamųjų dūmų kondensacinį ekonomaizerį.

Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadas numato, kad šilumokaitis įrengiamas ties prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašku, išskyrus atvejus, kai dėl techninių aplinkybių ir (ar) ekonomiškumo tikslinga šilumokaitį įrengti ties nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginiais ar kitoje vietoje. Šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas nenumato, kad ūkio subjektui, prisijungusiam prie šilumos tiekėjo sistemos, pakartotinai negali būti išduodamos prisijungimo sąlygos ar keičiama šilumokaičio vieta.

Išnagrinėjusi faktines aplinkybes bei įvertinus tai, kad nepriklausomas šilumos gamintojas privalo padengti su prisijungimo susijusias išlaidas, dėl ko šilumos kaina vartotojams nedidėtų, Komisija nustatė, kad šiuo atveju yra tikslinga šilumokaitį įrengti ties UAB „GA Joniškis" įrenginiais: dėl to nesikeistų šilumos pirkimo-pardavimo vieta, nepadidėtų šilumos tiekėjo eksploatuojamų šilumos trasų ilgis ir  patiriami šilumos nuostoliai, nesikeistų apskaitos prietaisų įrengimo vieta,  o centralizuoto šilumos tiekimo sistemos patikimumas bei stabilumas išliktų nepakitęs.