Įeiti
Publikuota: 2016.12.22. Atnaujinta:

Keičiasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika


Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms nuo praėjusių metų pradėjus teikti reguliuojamos veiklos atskaitomybės duomenis pagal naujus reikalavimus, Komisija, siekdama išvengti teisinio neapibrėžtumo ir atskirų reguliuojamų sektorių kainodaros skirtumų, pritarė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimui.

Esminiai pakeitimai:
- pajamos, ūkio subjekto gaunamos iš išnuomoto turto, kuris visas naudojamas reguliuojamoje veikloje, bus padalinamos ir lygiomis dalimis priskiriamos reguliuojamoms ir nereguliuojamoms veikloms, t. y. atitinkamai ta dalimi bus mažinamos kainos vartotojams;
- perskaičiuojant bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas bus atsižvelgiama į veiklos plano vykdymą ir įvertinama neįvykdytų projektų įtaka kainoms;
- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų perskaičiavime vertinama faktinės ataskaitinio laikotarpio ir ūkio subjektui bazinėje kainoje nustatytos investicijų grąžos neatitiktis;
- maksimali vertė (pelno norma) nustatoma tokia, kad neviršytų 10 proc., apskaičiuojamų nuo verslo vieneto ir paslaugos bazinėje kainoje įtrauktų būtinųjų sąnaudų, atskaičius pelno mokestį;
- tuo atveju, kai ūkio subjekto faktinė ataskaitinio laikotarpio investicijų grąža viršija bazinėje kainoje nustatytą investicijų grąžą dėl ūkio subjekto Komisijai įrodyto veiklos efektyvumo, faktinė ataskaitinio laikotarpio investicijų grąža bus lyginama su investicijų grąža, apskaičiuota netaikant investicijų grąžos ribojimo nuo būtinųjų sąnaudų;
- skaičiuojant atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainas, šios veiklos sąnaudų dalis (be nusidėvėjimo sąnaudų), gali būti priskirta tam tikrai vartotojų ir abonentų kategorijai ne tik proporcingai apskaitos prietaisų nusidėvėjimo sąnaudoms, bet ir pagal ūkio subjekto pasirinktą principą.

Pasikeitimai įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.