Įeiti
Publikuota: 2016.12.22. Atnaujinta:

Komisija konstatavo, kad AB „Amber Grid“ tinkamai įvykdė veiklų atskyrimą


Komisija konstatavo, kad gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid" veiklų atskyrimas įvykdytas tinkamai – Energetikos ministerija atliko veiksmus dėl AB „Klaipėdos nafta" turimų UAB „Litgas" akcijų perleidimo ūkio subjektui, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai nėra valdomas Energetikos ministerijos, kaip nurodyta Europos Komisijos Nuomonėje*.

Primename, kad Komisija 2016 m. balandžio 22 d. posėdyje buvo konstatavusi ir rekomendavo Energetikos ministerijai, Finansų ministerijai, UAB „EPSO-G", AB „Klaipėdos nafta", UAB „Litgas" atlikti veiksmus dėl AB „Klaipėdos nafta" turimų UAB „Litgas" akcijų perleidimo nesusijusiam ūkio subjektui.

Atskirti gamtinių dujų veiklas įpareigoja III Europos Sąjungos energetikos paketas. Komisija 2015 m. balandžio 10 d. posėdyje AB „Amber Grid" sertifikavo kaip gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių ir išdavė neterminuotą licenciją su sąlyga, kad Energetikos ministerija imsis veiksmų ir pašalins galimą įtaką tarp veiklų, t. y. užtikrins AB „Klaipėdos nafta" turimų UAB „Litgas" akcijų perleidimą ūkio subjektui, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai nėra valdomas Energetikos ministerijos.

 

* Europos Komisijos 2015 m. kovo 23 d. nuomonė C(2015) 2135 (galutinė) „Dėl AB „Amber Grid" (Lietuva), teikiamą pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 3 straipsnio 1 dalį ir Direktyvos 2009/73/EB 10 straipsnio 6 dalį" (toliau – Nuomonė) dėl AB „Amber Grid" atskyrimo.