Įeiti
Publikuota: 2016.12.22. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Amber Grid“ investicijų projektus


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir efektyvų gamtinių dujų perdavimo sistemos veikimą, užtikrinant sistemos naudotų poreikius, suderino AB „Amber Grid" 2015–2019 m. investicijų projektus, kurių bendra vertė sudaro kiek daugiau nei 7,8 mln. Eur, iš jų 7,86 proc. bus finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis.

Komisija taip pat pakartotinai įvertino 2015 m. faktiškai įgyvendintas investicijas: AB „Amber Grid" iki šiol nederintą dujų apskaitos energijos vienetais sistemos diegimą bei dvi investicijas, įsigyjant veiklai vykdyti reikalingą turtą, kurių faktinė įgyvendinimo suma, atlikus viešųjų pirkimų procedūras, buvo didesnė nei planuota.

2016–2019 m. laikotarpiu gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid" daugiausia lėšų planuoja skirti modernių informacinių sistemų diegimui, kurios leis užtikrinti patikimą ir efektyvų turto ir finansų valdymą, personalo apskaitą, taip pat bus sukurtas ir įdiegtas REMIT duomenų teikimo programinis modulis ir kt. Informacinių technologijų diegimas yra būtinas, norint užtikrinti laiku ir tinkamą informacijos, duomenų teikimą, apskaitą, tai leidžia išvengti žmogiškųjų klaidų, efektyviau paskirstyti žmogiškuosius resursus ir kt. 

Gamtinių dujų perdavimo sistemoje pagrindinis dėmesys bus skiriamas čiaupų atnaujinimui – esant susidėvėjusiems čiaupams, bendrovė negali atlikti priežiūros ir remonto darbų atskirose perdavimo sistemos atkarpose. Atlikus čiaupų pakeitimo darbus, bus užtikrintas patikimas ir efektyvus sistemos darbas, saugios darbo sąlygos ir pačios perdavimo sistemos saugumas.

Visus 2016–2019 m. investicijų projektus AB „Amber Grid" pradės įgyvendinti ne vėliau kaip 2017 metais. 

2015–2019 m. AB „Amber Grid" derinamų investicijų įtaka gamtinių dujų perdavimo pajėgumų kainos viršutinei ribai sudarys 12,98  Eur/MWh per parą per metus, t. y. 2,85 proc. 

Primename, kad gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius kasmet bendru sąrašu teikia derinti Komisijai tas investicijas, kurių kiekvienos atskirai vertė neviršija 2 mln. Eur (didesnės vertės investicijos derinamos atskirai, įvertinant ekonominį naudingumą, atsiperkamumą ir įtaką reguliuojamų paslaugų kainoms). Kartu Komisija užtikrina ir ankstesniais laikotarpiais bendrovių atliktų investicijų kontrolę, įvertindama faktinę įgyvendinimo sumą ir kitus pasikeitimus.