Įeiti
Publikuota: 2016.12.22. Atnaujinta:

Patvirtintos Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklės


Komisija, įvertinusi sukauptą patirtį įgyvendinant ES rinkos priežiūros teisės aktus, aiškiai reglamentuojant rinkos priežiūrą elektros energijos ir gamtinių dujų sektoriuose, parengė ir patvirtino Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisykles (toliau – Taisyklės).

Esminės nuostatos:
• įvedama rinkos dalyvio sąvoka, apibrėžianti, kuriems elektros energijos ir gamtinių dujų sektorių dalyviams taikomos didmeninės rinkos priežiūros, stebėsenos ir pažeidimų vertinimo tvarkos nuostatos;
• reglamentuojamas rinkos dalyvių registracijos CEREMP platformoje procesas, nurodant visus privalomus atlikti veiksmus;
• sudarytas sąrašas, kokia informacija laikoma viešai neatskleista, numatyta tokios informacijos centralizuoto skelbimo tvarka ir atnaujinimas;
• jei biržos platforma, kurioje turėtų būti skelbiama viešai neatskleista informacija,  dėl  techninių  kliūčių  yra  nepasiekiama, rinkos  operatorius  privalo  užtikrinti,  kad  tokia informacija nedelsiant būtų  paskelbta viešai operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją;
• aiškiai apibrėžta, kada pradedamas tyrimas dėl galimo pažeidimo, nagrinėjant galimus piktnaudžiavimo atvejus didmeninėje energijos rinkoje;
• numatyta tvarka, kaip vertinamas priskirto energijos gamintojui ir faktiškai suvartoto per vienerius kalendorinius metus suskystintų gamtinių dujų kiekio atitikimas.

Šios taisyklės įsigalios 2017 m. kovo 1 d.