Įeiti
Publikuota: 2016.12.22. Atnaujinta:

Rokiškyje vartotojams nesikeis už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas mokama kaina


Komisija, įvertinusi UAB „Rokiškio vandenys“ ataskaitinio laikotarpio faktines sąnaudas ir 2015 m. įvykdytas investicijas, suderino perskaičiuotas bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas – vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, bus taikoma tokia pati kaina, t. y. 1,50 Eur/m3 (be PVM).

 

UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (be PVM)

 

 

 

UAB „Rokiškio vandenys“  aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų mokama suma už paslaugas sudarys 1,07 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

 

Naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Rokiškio rajono savivaldybei. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas numato pareigą tai padaryti per 30 kalendorinių dienų, to nepadarius, Komisija kainas gali nustatyti vienašališku sprendimu.

 

Primename, kad UAB „Rokiškio vandenys“ bazinės paslaugų kainos suderintos 2015 m. spalio 12 d. posėdyje ir taikomos nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus įmonių teikiamoms paslaugoms bazinės kainos pradėtos nustatinėti nuo 2014 m. lapkričio 1 d., įsigaliojus naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet dėl realizacijos pokyčio, būtinųjų ir kitų sąnaudų pasikeitimo.

 

Komisija pradeda perskaičiuoti paslaugų kainas toms vandentvarkos įmonėms, kurios vienos pirmųjų pasitvirtino bazines paslaugų kainas – 2016 m. spalio 6 d. buvo suderintos perskaičiuotos UAB „Aukštaitijos vandenys“ paslaugų kainos.