Įeiti
Publikuota: 2016.12.22. Atnaujinta:

Suderintos UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos


Komisija, įvertinusi UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas" 2014 m. faktines sąnaudas, nepripažino beveik 14 tūkst. Eur sąnaudų, kaip būtinų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,22 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 

Mokėtiną už vandenį sumą kiekvieną mėnesį sudaro: 1) mokestis už suvartotą geriamojo vandens kiekį ir (ar) nuotekų tvarkymą (m3) ir 2) apskaitos kaina, kuri yra pastovi ir nepriklauso nuo suvartoto kiekio.

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,07 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų*.

Komisijos suderintos UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas" dirba nuostolingai: 2014 m., vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, bendrovė patyrė 58,2 tūkst. Eur nuostolio, 2015 m. – 76,4 tūkst. Eur.

2012 m. buvo rekonstruota vandenvietė (gerinama vandens kokybė) ir nuotekų tinklai Bebruliškės gyvenvietėje. Bendra projekto vertė sudaro 287,0 tūkst. Eur, iš jų 229,6 tūkst. Eur suma buvo finansuota Europos Sąjungos fondų paramos lėšomis. 2013 m. buvo vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kazlų Rūdoje – nutiesta 6,63 km vandentiekio, 7,53 km nuotekų tinklų, pastatytos 4 nuotekų siurblinės, prie vandens tiekimo tinklų sudaryta galimybė prisijungti 450 gyventojų, prie nuotekų tinklų – 360 gyventojų. Bendra šio projekto vertė 1419,6 tūkst. Eur, iš jų 1148,7 tūkst. Eur suma finansuota pasinaudojant ES fondų parama.

2015 m. pastatyti nuotekų valymo įrenginiai ir perpumpavimo stotis Ąžuolų Būdoje, tai leido pagerinti paslaugų kokybę – įrengti nauji vandens tiekimo ir nuotekų tinklai (paklota 6,229 km vandentiekio ir nuotekų tinklų), sumažinta gruntinio vandens ir dirvožemio tarša.

Pagal 2015–2019 m. UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas" į vandentvarkos ūkį numato investuoti apie 2317,3 tūkst. Eur, daliai reikalingų lėšų planuojama gauti ES fondų  paramą. Bendrovė planuoja nutiesti apie 7,3 km vandentiekio ir 8,5 km nuotekų tinklų, prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų bus sudaryta galimybė prisijungti 173 vartotojams, prie nuotekų tinklų – 198 vartotojams.

2014 m. UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas" realizavo 237 tūkst. m³ vandens ir priklauso V vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 201 iki 500 tūkst. m3 per metus).

 

* numatyta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.