Įeiti
Publikuota: 2016.12.22. Atnaujinta:

Suderintos VĮ „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos


Komisija, įvertinusi VĮ „Visagino energija" 2015 m. faktines sąnaudas ir planuojamas įgyvendinti investicijas, būtinas užtikrinti kokybišką geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą, vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,21 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.   

VĮ „Visagino energija" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 

Mokėtiną už vandenį sumą kiekvieną mėnesį sudaro: 1) mokestis už suvartotą geriamojo vandens kiekį ir (ar) nuotekų tvarkymą (m3) ir 2) apskaitos kaina, kuri yra pastovi ir nepriklauso nuo suvartoto kiekio.  

VĮ „Visagino energija" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,52 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų*.

Visagino miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra buvo sukurta VĮ Ignalinos atominei elektrinei aptarnauti, todėl nutraukus jos eksploatavimą žymiai sumažėjo įmonės  paslaugų pardavimas. Komisija, siekdama užtikrinti, kad Visagino miesto vandens paslaugų vartotojams nebūtų perkeliama Ignalinos atominei elektrinei planuoto vandens ūkio išlaikymo našta, suderino atskirą bazinę geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei apskaitos kainą stambiausiam VĮ „Visagino energija" vartotojui VĮ Ignalinos atominei elektrinei – 8,80 Eur/m³ be PVM (šiuo metu galiojanti kaina – 7,44 Eur/m³ be PVM). 

Komisijos suderintos VĮ „Visagino energija" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Visagino savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

VĮ „Visagino energija" dirba nuostolingai: 2015 m., bendrovė vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, patyrė 196,30 tūkst. Eur nuostolio.

Šiuo metu centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi 99,9 proc. Visagino savivaldybės gyventojų. 100 proc. centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens atitinka higienos normų reikalavimus, visos nuotekos išvalomos iki nustatytų rodiklių.

VĮ „Visagino energija" 2015 m. rugsėjo mėn. baigė Visagino dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbus. Bendra projekto vertė sudaro 2792,9 tūkst. Eur, iš jų ES fondų lėšos – 2181,8 tūkst. Eur. Įgyvendinus šį investicinį projektą, buvo sukurti nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumai, kurie apdoroja Visagino ir Zarasų nuotekų valymo įrenginiuose susidarantį nuotekų dumblą. Atliekant darbus buvo sumontuoti dumblo džiovinimo įrenginiai ir rekonstruotas džiovinto dumblo sandėliavimo pastatas, dėl to padidėjo apdoroto dumblo panaudojimo galimybės, sumažėjo nuotekų dumblo kiekis aikštelėse, panaikintas dumblo kvapas. 

2016–2018 m. laikotarpiu numatoma atlikti investicijų už 3136,20 tūkst. Eur, iš jų 1114,26 tūkst. Eur bus finansuojama ES struktūrinių fondų paramos lėšomis.  Už šias lėšas VĮ „Visagino energija" numačiusi renovuoti apie 19,6 km vandentiekio tinklų (pagerės tiekimo patikimumas, bus užtikrinamas reikiamas slėgis, mažės vandens nuostoliai bei avarijų skaičius) ir įrengti dumblo sandėliavimo aikštelę (bus rekonstruotas nenaudojamas nuotekų biologinio valymo  talpos blokas).

2015 m. VĮ „Visagino energija" realizavo 901 tūkst. m³ vandens ir priklauso III vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 901 iki 1500 tūkst. m3 per metus).

* numatyta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.