Įeiti
Publikuota: 2016.12.23. Atnaujinta:

Pakeista UAB „Dirbtinis pluoštas“ buitiniams vartotojams taikoma visuomeninė elektros energijos kaina


Vyriausybei priėmus sprendimus dėl remtinos elektros energijos gamybos apimties termofikacinėms elektrinėms ir elektrinėms, kuriose elektros energija gaminama tiekimo saugumui užtikrinti, ir elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimo dėl valstybės energetinio saugumo, Komisija pakoregavo VIAP lėšų poreikį ir atitinkamai priėmė sprendimą pakeisti UAB „Dirbtinis pluoštas“ buitiniams vartotojams taikomą visuomeninę elektros energijos kainą.

2017 metais UAB „Dirbtinis pluoštas“ buitiniams vartotojams taikoma visuomeninė elektros energijos kaina sudarys 8,564 ct/kWh be PVM (galioja 2016 m. II pusm. – 8,64 ct/kWh be PVM), t. y. apie 1 proc. mažesnė, palyginus su dabar galiojančia.