Įeiti
Publikuota: 2016.12.27. Atnaujinta:

Elektros energijos skirstymo operatorius įpareigotas laiku atlikti darbus


Komisija išnagrinėjo tarp vartotojo L. B. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ kilusį ginčą ir įpareigojo bendrovę kaip įmanoma greičiau padidinti vartotojo elektros įrenginių leistinąją naudoti galią.

Komisija gavo vartotojo prašymą išnagrinėti ginčą, kuris kilo AB „Energijos skirstymo operatorius“ laiku neatlikus darbų – vartotojas pareiškė norą nuo 2 kW iki 5 kW padidinti elektros įrenginių leistinąją naudoti galią ir už tai sumokėjo nustatytą sumą. Pagal sutartį tokie darbai turėjo būti atlikti per ne ilgesnį nei 85 dienų terminą.

Išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes Komisija nustatė, kad operatorius nepadidino vartotojo  elektros įrenginių leistinosios naudoti galios pagal nustatytus terminus, kadangi laiku nepavyko suderinti planuojamų atlikti darbų projekto su sodų pirmininku. Kai toks suderinimas buvo gautas, AB „Energijos skirstymo operatorius“ pradėjo darbus leistinajai naudoti galiai padidinti, tačiau jų nepabaigė, kadangi šiuo metu dėl įšalusios žemės vartotojas neturi galimybės sutvarkyti vidaus elektros tinklo – šie darbai atidėti iki pavasario.

Komisija, siekdama užtikrinti, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinkamai įvykdytų savo įsipareigojimus vartotojui, nurodė bendrovei, gavus iš vartotojo reikiamus dokumentus dėl vidaus elektros tinklo, nedelsiant užbaigti leistinosios naudoti galios padidinimo darbus (tokie darbai laikomi užbaigti, kai pastatomas apskaitos prietaisas) ir apie tai informuoti Komisiją.