Įeiti
Publikuota: 2016.12.27. Atnaujinta:

Komisijos sprendimas: elektros energijos skirstymo operatorius teisingai apskaičiavo mokėtiną sumą


Komisija, išnagrinėjusi nebuitinio elektros energijos vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą, pripažino, kad elektros energijos skirstymo operatorius objektyviai ir pagrįstai atliko suvartotos elektros energijos perskaičiavimą, sutrikus apskaitos prietaiso darbui. 

Komisijai pateiktame vartotojo prašyme nurodoma, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ neteisėtai atliko 2014 m. vasario 7 d. – 2015 m. gruodžio 8 d. laikotarpiu suvartotos elektros energijos perskaičiavimą, nes elektros energijos suvartojimas negali būti perskaičiuojamas už ilgesnį nei 1 metų laikotarpį, neįvertino vartotojo pateiktų duomenų apie suvartojimo mažėjimą, be to, apskaitos prietaisas yra operatoriaus nuosavybė, todėl jis turi užtikrinti jo priežiūrą ir tinkamą veikimą.

Tačiau Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos suvartojimo perskaičiavimą atliko teisėtai ir pagrįstai: buvo pritaikyti tuo laikotarpiu galioję elektros energijos tarifai (pagal vartotojo grupę), įvertinti vidutiniai vartotojo suvartojamos elektros energijos kiekiai ir sezoniškumas.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad elektros energijos suvartojimo perskaičiavimas, kai skaitiklis sugedo ne dėl vartotojo kaltės, gali būti atliktas ir už ilgesnį nei 1 metų laikotarpį – tai įtvirtinta Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse.