Įeiti
Publikuota: 2016.03.10. Atnaujinta:

Keičiasi šilumos sektoriaus lyginamosios analizės aprašas


Komisija, siekdama užtikrinti, kad vartotojams taikomos šilumos kainos būtų grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis, pakoregavo Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą.

Esminis pakeitimas: reguliuojamam ūkio subjektui skaičiuojant vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokesčio rodiklį bus vertinamos ne tik praėjusių metų faktinės darbo užmokesčio sąnaudos, bet taip pat atsižvelgiama į Finansų ministerijos skelbiamą prognozuojamą vidutinio darbo užmokesčio pokytį ateinančiam periodui.

Komisija kasmet skelbia šilumos sektoriaus lyginamuosius rodiklius, siekdama palyginti panašaus dydžio šilumos tiekėjų veiklos efektyvumą ir nustatyti jiems pagrįstus veiklos uždavinius.