Įeiti
Publikuota: 2016.03.10. Atnaujinta:

Komisija nustatė mažesnes šilumos kainas vilniečiams


Vilniaus miesto savivaldybei 2016 m. kovo 4 d. raštu informavus Komisiją, kad Tarybai nebus teikiamas pakartotiniam svarstymui klausimas dėl UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamųjų, įvertinant ir Komisijos 2016 m. sausio 29 d. posėdyje konstatuotų kainos nustatymo pažeidimus, Komisija vienašališku sprendimu nustatė mažesnes šilumos kainas vilniečiams. 

Komisija, palyginus su UAB „Vilniaus energija“ pateiktu projektu, papildomai sumažino sąnaudas, įvertinus:
- antrosios termofikacinės elektrinės kondensacinio ekonomaizerio įtaką, dėl ko sąnaudos kurui sumažintos daugiau nei 4,1 mln. Eur;
-
gautas papildomas pajamas, susidariusias dėl įskaičiuotų ir realiai įsigyto kuro kainų skirtumo, perkant kurą 2014 metais, – beveik 1,8 mln. Eur;
- Komisijos atliktą UAB „Vilniaus energija“ patikrinimą, kurio metu pripažinta nepagrįstų sąnaudų už 430,4 tūkst. Eur.

Taip pat šilumos kainos mažėjimui įtakos turėjo Komisijos sprendimas pripažinti 1,1 mln. Eur nepagrįstomis UAB „Vilniaus energija“ sąnaudomis dėl faktiškai nuo šių metų pradžios neveikiančios trečiosios termofikacinės elektrinės.

Pagal Komisijos sprendimą suskaičiavus projekcinę kovo mėn. šilumos kainą, kurioje būtų įskaičiuotos sausio mėn. kuro sąnaudos, šilumos kaina vilniečiams kovo mėn. būtų 5,50 ct/kWh (be PVM), t. y. 2 proc. mažesnė, palyginus su dabar galiojančia (5,60 ct/kWh be PVM). Komisijos sprendimas leis Vilniaus šilumos ir karšto vandens vartotojams sutaupyti daugiau nei 2,5 mln. Eur per metus, palyginus su dabar galiojančia kaina.

Komisijos nustatytos šilumos kainos bus pradėtos taikyti gegužės mėn., konkreti kaina priklausys nuo UAB „Vilniaus energija“ faktiškai kovo mėn. įsigyto kuro sąnaudų.

Primename, kad už gegužės mėn. suvartotą šilumą, kai bus pradėtos taikyti Komisijos vienašališkai nustatytos UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamosios, sąskaitos vartotojams bus pateikiamos birželio mėn.