Įeiti
Publikuota: 2016.03.10. Atnaujinta:

Komisija ragina energetikos įmones pasitvirtinti vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo tvarkas


2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujoms Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir kt. įstatymų redakcijoms, įsigaliojo nauja vartojimo ginčų nagrinėjimo tvarka, kurioje įtvirtinta energetikos arba geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkymo įmonių pareiga neatlygintinai nagrinėti vartotojų kreipimusis ir nustatytais terminais pateikti rašytinius motyvuotus atsakymus dėl vartotojų kreipimuose nurodytų reikalavimų tenkinimo.

Vartotojų kreipimaisi nagrinėjami energetikos įmonių nustatyta tvarka, kuri yra skelbiama įmonių interneto svetainėse. Pagal naująją vartotojų ginčų nagrinėjimo tvarką, vartotojas, manantis, kad energetikos ar geriamojo vandens tiekėjas bei nuotekų tvarkytojas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, pirmiausia turi raštu kreiptis į įmones ir nurodyti savo reikalavimus, todėl svarbu, kad vartotojų kreipimųsi nagrinėjimas būtų reglamentuotas įmonės patvirtinta tvarka. 

Komisija, būdama institucija, neteismine tvarka nagrinėjanti vartojimo ginčus energetikos ir vandentvarkos sektoriuose bei siekdama užtikrinti tinkamus vartotojų teisių apsaugos standartus, raštu informavo įmones apie teisės aktų pasikeitimus, susijusius su vartotojų kreipimųsi įmonėse nagrinėjimu, ir paprašė įmonių informuoti Komisiją, ar įmonės turi patvirtintą vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo tvarką.

Susisteminusi gautus įmonių atsakymus, Komisija tik pažymi, kad vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo tvarkas turi ir jas interneto tinklalapiuose skelbia 38 įmonės, tvarkas turi, tačiau neskelbia – 2 įmonės, 17 įmonių nurodė, kad tvarkos rengiamos ir artimiausiu metu bus patvirtintos. Visgi 99 iš 156 įmonių, į kurias Komisija kreipėsi savo iniciatyva, vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo tvarkų neturi arba informacijos apie tai Komisijai nepateikė.

Komisijos nuomone, įmonių vidaus kreipimųsi tvarkos leistų užtikrinti sklandesnį, vienodais principais pagrįstą vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo procesą, todėl ragina vartotojų kreipimųsi tvarkų nagrinėjimo iki šiol neturinčias įmones jas pasitvirtinti ir taikyti nagrinėjant vartotojų kreipimusis.

Primename, kad vartotojas, pateikdamas prašymą išspręsti ginčą, kilusį tarp jo ir energetikos ar vandentvarkos įmonės, privalo ginčus nagrinėjančiai institucijai pateikti ir energetikos ar vandentvarkos įmonės atsakymo kopiją, o tais atvejais, jei atsakymas negautas, kreipimosi į įmonę kopiją.

Detalesnę informaciją apie ginčų nagrinėjimą Komisijoje galite rasti čia.