Įeiti
Publikuota: 2016.03.10. Atnaujinta:

Komisija suderino energijos išteklių biržos operatoriaus 2015 m. veiklos ataskaitą


Komisija, įvertinusi energijos išteklių biržos operatoriaus UAB „Baltpool" pateiktą 2015 m. veiklos ataskaitą, priėmė sprendimą ją derinti.

Energijos išteklių biržos operatoriui pareiga teikti Komisijai praėjusių metų veiklos ataskaitą, o Komisijai pritarus – Energetikos ministerijai, įtvirtinta Energijos išteklių rinkos įstatyme. Taip siekiama sukurti konkurencingai ir efektyviai bei skaidriai veikiančią biokuro rinką. 

Esminiai UAB „Baltpool" 2015 m. veiklos rodikliai:
• 2015 m., palyginus su 2014 m., biokuro biržoje sudarytų sandorių skaičius išaugo beveik 5 kartus – sudaryti 2507 sandoriai (2014 m. – 522 sandoriai);
• sudarytų sandorių vertė 2015 m. – 39,3 mln. Eur. Palyginus su 2014 m., tai yra apie 3 kartus daugiau (2014 m. – 12,20 mln. Eur);
• biokuro apyvarta 2015 m. sudarė 290,457 tne, t.y. 71,7 proc. daugiau nei buvo planuojama.

Su UAB „Baltpool" 2015 m. veiklos ataskaita galite susipažinti čia.

UAB „Baltpool" ne vėliau kaip iki balandžio 10 d. turi pateikti Komisijai derinti naujus įkainius, kurie bus taikomi energijos išteklių biržos dalyviams už biržoje teikiamas paslaugas.

Primename, kad nuo 2016 m. šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir šilumą bei elektros energiją bendrame technologiniame cikle gaminantys gamintojai, naudojantys biokurą, energijos išteklių biržoje privalo įsigyti 100 proc. reikalingo biokuro kiekio.